• Bazeni1
 • Bazeni2
 • Halajko
 • Halajko2
 • Hebrang
 • Svaciceva
 • Podvoznjak
 • Tintilinic
 • Tržnica1

Obrasci

Termin sa Gradonačelnikom

 1. Obrazac za prijavu susreta s gradonačelnikom 

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 1. Izjava o izgrađenosti zgrade prije 15. veljače 1968.
 2. Zahtjev za izdavanje preslike iz arhive
 3. Zahtjev za izdavanje izvoda iz detaljnog plana uređenja radi izdavanja potvrde na parcelacijski elaborat
 4. Zahtjev za izdavanje potvrde na plan posebnih dijelova građevine 
 5. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata
 6. Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje
 7. Zahtjev za dostavu podataka o području i namjeni prostora
 8. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) lokacijske dozvole
 9. Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 10. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) građevinske dozvole
 11. Zahtjev za izdavanje promjene imena investitora u građevinskoj dozvoli
 12. Prijava početka (nastavka) gradnje
 13. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 14. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan)
 15. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi)
 16. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine)
 17. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu/dio građevine izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
 18. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja)
 19. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu
 20. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu
 21. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu
 22. Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenčad rođenu u 2018. god.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

 1. Zahtjev za izmjenu rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade
 2. Zahtjev za oslobađanje komunalne naknade
 3. Zahtjev za promjenu obveznika komunalne naknade zbog promjene vlasnika nekretnine
 4. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zaustavljanje, parkiranje, kretanje vozila na cestama i ulicama na kojima je promet ograničen ili zabranjen
 5. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za licenciju
 6. Zahtjev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine
 7. Zamolba za rušenje stabla 
 8. Zahtjev za obročnom otplatom spomeničke rente

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1. Zahtjev za priznavanje prava na prehranu u Caritasovoj pučkoj kuhinji
 2. Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenčad rođenu u 2018. god.
 3. Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenčad rođenu u 2017. god.
 4. Obrazac narativnog izvješća o provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)
 5. Obrazac financijskog izvješća provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)  
 6. Zamolba za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog gubitka radnog mjesta    
 7. Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja te uvjeti i dokumenti potrebni za ostvarivanje prava
 8. Obrazac za prijavu dodjele potpore studentima na 2011./2012. god.
 9. Obrazac za prijavu za dodjelu nagrade za primjere dobre prakse uključivanja volontera (doc)
 10. Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske nagrade - za volonterski angažman pojedinca (doc)
 11. Obrazac za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade poslodavac godine 2014. (doc)
 12. Subvencija prijevoza za umirovljenike 2016. - prvi put podnose zahtjev
 13. Subvencija prijevoza za dobrovoljne darivatelje krvi 2016.
 14. Subvencija prijevoza za učenike /studente 2015/2016. godina

Upravni odjel za gospodarstvo

 1. Suglasnost za zauzimanje javne površine
 2. Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice

Upravni odjel za financije i računovodstvo

 1. Zamolba za otplatu stana u cijelosti i brisanje založnog prava
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenoj uplati po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

Ostale vijesti

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica OBRASCI Obrasci

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.