• Bazeni1
  • Bazeni2
  • Halajko
  • Halajko2
  • Hebrang
  • Svaciceva
  • Podvoznjak
  • Tintilinic
  • Tržnica1

Ukratko

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu, praćenje i provođenje postupaka kapitalne izgradnje te tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada / mjesni domovi, objekti u Tvrđavi Brod, ustanove u vlasništvu Grada /, vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama, izrada svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima, te praćenje šteta na objektima i priprema dokumentacije radi refundacije štete,  poslovi u svezi s praćenjem stanja u prostoru, izrada izvješća o stanju u prostoru, obavljanje poslova vezano za izradu i donošenje prostornih planova, izrada i priprema odluka o usvajanju prostornih planova i stručnih podloga iz područja prostornog uređenja, vođenje registra podataka iz informacijskog sustava prostornog uređenja, vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja, sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja. Odjel sustavno prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sudjeluje s nadležnim službama i institucijama po svim pitanjima zaštite kulturnih dobara.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje a ovi poslovi uključuju i vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, izdavanje rješenja o uvjetima građenja, izdavanje potvrda glavnog projekta, obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola, izdavanje dozvola za uklanjanje građevina, izdavanje rješenja o izvedenom stanju izdavanje potvrda izvedenog stanja, izdavanje uvjerenja za uporabu građevine, izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine, potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama /etažiranje/, vođenje evidencije o izdanim aktima, izdavanje i drugih akata sukladno zakonu i propisima kao i ostali poslovi.

U ovom odjelu obavljaju se i poslovi u svezi s organizacijom i praćenjem stanja na zaštiti okoliša, primjeni zakonskih i drugih propisa, kao i svih ostalih poslova vezanih za zaštitu okoliša u okviru nadležnosti jedinca lokalne samouprave.


 

Kontakt:
Tel: 035 217 066
Fax: 035 217 067

Ostali kontakti (pdf)

 

 

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Gradska uprava Upravni odjeli Graditeljstvo, pro.uređenje i zaštita okoliša

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.