Ukratko

U Uredu za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, pomaganja proračunskim korisnicima u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju naročito:

  • Izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije
  • Provedbu unutarnje revizije u upravnim odjelima grada procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine,
  • Provedbu unutarnje revizije proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač /suosnivač/ grad, temeljem posebnog sporazuma, 
  • Upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,
  • Izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te godišnjeg izvješća, suradnju s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju
  • Obavljanje drugih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika

 

Kontakt:

Voditeljica 
Snježana Štivić, dipl.oec. 
Tel. 035 217 009 
Fax. 035 217 047

E-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.