• Bazeni1
  • Bazeni2
  • Halajko
  • Halajko2
  • Hebrang
  • Svaciceva
  • Podvoznjak
  • Tintilinic
  • Tržnica1

Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Glazbena škola - Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnik/ica pjevanja

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/17-01/03
URBROJ: 2178-10-01-17-4
Slavonski Brod, 14. rujna 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17.)
Glazbena škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. nastavnik/ica pjevanja, 18 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08. i 86/09., 92/10., 105/10 , 90/11 , 16/12., 86/12. , 94/13., 152/14., i 07/17.).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
životopis,
domovnicu,
diplomu o stečenoj stručnoj spremi i
potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom „ za natječaj“ dostaviti na adresu:
Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1 , 35 000 Slavonski Brod

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole :
www.gsslavonskibrod.com

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni natječaji osnovne škole Glazbena škola - Natječaj za popunu radnog mjesta - nastavnik/ica pjevanja

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.