Javni pozivi i natječaji

Glazbena škola Slavonski Brod - upis u 1. razred srednje škole

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 52/14. i 7/17.), temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (NN 48/17.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.) Glazbena škola Slavonski Brod oglašava:
 
NATJEČAJ
za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2017./2018.

1.    Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju  kandidati koji su uspješno položili prijamni ispit za srednju glazbenu školu. Prijamnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred za srednju glazbenu školu, pod jednakim uvjetima u skladu s odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
2.    Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
3.    U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a najkasnije do 18 godina života, u skladu s člankom 8. stavkom 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju. (NN 130/11).
4.    Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole, za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršene 22 godine života te za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 24 godine života.
5.     Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u prvi razred srednje glazbene škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete od točke 1. do točke 4. ovog natječaja.
6.    Iznimno u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat stariji od 18 godina, koji ne ispunjava uvjet naveden u točkama  4. i 5. ovog natječaja, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
7.    Prijave i upis kandidata u prvi razred Glazbene škole Slavonski Brod provodi se putem
Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
8.    U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Više o samom natječaju, pogledajte u privitku.

NATJEČAJ

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Glazbena škola Slavonski Brod - upis u 1. razred srednje škole