Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta (za suvlasnike na k.č.br. 325/39 k.o. Slavonski Brod)

 Javni poziv za uvid u spis predmeta (za suvlasnike na k.č.br. 325/39  k.o. Slavonski Brod)

GRADNJA-SLAVONSKA d.o.o. za građevinsko-investicijske radove i trgovinu , HR-35000 Slavonski Brod, Stjepana Radića 36, po punomoći SOLING d.o.o., Sjeverna ulica 15, Gornja Vrba , dostavlja se

I.    Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     gradnju građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – upravna zgrada i proizvodni pogon – rezanje i savijanje nezapaljive građevinske armature, na građevnoj čestici k.č.br. 352/13    k.o. Slavonski Brod (Gospodarska ulica 10).

II.    Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.7.2017. godine, u 11,00 sati, na lokaciji u Slavonskom Brodu, Vukovarska 1, Tvrđava Brod.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta (za suvlasnike na k.č.br. 325/39 k.o. Slavonski Brod)