• Bazeni1
  • Bazeni2
  • Halajko
  • Halajko2
  • Hebrang
  • Svaciceva
  • Podvoznjak
  • Tintilinic
  • Tržnica1

Osnovno školstvo

Na području grada Slavonskog Broda školstvo se razvija od 1699.godine, nakon uspostave Karlovačkog mira s Turcima, kada franjevci u Brodu počinju podučavati djecu «kršaćanskom nauku i slovnici». Danas je na području grada devet osnovnih škola, škola za djecu s teškoćama u razvoju, jedna umjetnička škola, osam srednjih i tri visokoškolske ustanove.

 

OŠ «Antun Mihanović»
Ravnateljica: Snježana Vinarić 
A. Mihanovića 35
Tel. 035 744 501

e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-amihanovic-sb.skole.hr/

Područna škola "Mali Pariz": 035-442-769

OŠ «Blaž Tadijanović»
Ravnateljica: Veronika Čerenko
Podvinjska 25
Tel. 035 461 682

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-btadijanovic-sb.skole.hr/

OŠ  «Bogoslav Šulek»
Ravnatelj: Mato Elkaz
Aleja Miroslava Krleže bb
Tel. 035 255 505

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-bsulek-sb.skole.hr/  

OŠ «Đuro Pilar»
Ravnatelj: Igor Nikičić 
Vinogorska 1
Tel. 035 465 004

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-djpilar-sb.skole.hr/

OŠ «Hugo Badalić»
Ravnateljica: Irena Čugura-Ćerić
Borovska 3 
Tel. 035 446 015

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-hbadalic-sb.skole.hr/

OŠ «Ivana Brlić-Mažuranić»
Ravnateljica: Jasminka Suman
Zagrebačka 78
Tel. 035 272 641

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-ibmazuranic-sb.skole.hr/

OŠ «Vladimir Nazor»
Ravnateljica: Vesna Šimić
Franje Marinića 9
Tel. 035 266 469

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-vnazor-sb.skole.hr/

OŠ «Dragutin Tadijanović»
Ravnateljica: Ana Blagović
Naselje Andrija Hebrang 12/1
Tel. 035 408 330

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-dragutin-tadijanovic-sb.skole.hr/

OŠ  «Milan Amruš»
Ravnateljica: Mirjana Jakovčev
Zrinska 100
Tel. 035 447 034

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-mamrus-sb.skole.hr/

OŠ  «Ivan Goran Kovačić»
Ravnatelj: Zlatko Bagarić
Huge Badalića 8
Tel. 035 447 314

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-igkovacic-sb.skole.hr/

«Glazbena škola Slavonski Brod»
Ravnateljica: Mirela Jagodić
Tvrđava Brod, Vukovarska 1
Tel. 035 447 148

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.gsslavonskibrod.com/

 

                                                

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica KULTURA I OBRAZOVANJE Osnovno školstvo

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.