Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

U prvih 16 dana nove godine čak 11 puta prekoračena dopuštena dnevna koncentracija lebdećih čestica u zraku

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zraku

Tijekom razdoblja od 1. siječnja do 16. siječnja 2017. godine dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 izmjerene na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 prelazile su 24-satnu graničnu vrijednost od 50µg/m3.

Najveće zabilježene dnevne koncentracije iznosile su 163,348 µg/m3, 122,682 µg/m3, 119,383 µg/m3 i 95,957 µg/m3. Prema odredbama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, dozvoljene granične vrijednosti lebdećih čestica PM10 u zraku ne smiju biti prekoračene više od 35 puta tijekom jedne kalendarske godine. Od 1. siječnja do 16. siječnja 2017. godine njihova granična dnevna vrijednost prekoračena je čak 11 puta.

Istovremeno, mjerne postaje bilježile su i prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumporovodika H2S u zraku. Satna granična vrijednost H2S je 2. siječnja 2017. godine iznosila 8,2 µg/m3 i 9,6 µg/m3 u 01:00 i 02:00 sati, što je veće od satne granične vrijednosti od 7 µg/m3, određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku.

Ovim putem obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je Grad Slavonski Brod otvorio novi žiro račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Novi broj žiro računa glasi:
HR 91 23400091839600002

Sva plaćanja ( komunalna naknada, komunalni doprinos, porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, otkup stana i drugo ) u korist proračuna Grada Slavonskog Broda od 08. rujna 2017.godine potrebno je ubuduće vršiti uz postojeći poziv na broj na navedeni broj računa.

Napomena : Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!
Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu na osnovu postojećih naloga za plaćanje, molimo Vas da se obratite u Gradsku upravu na telefone 035 217 021, 035 217 022 , 035 217- 076 ili 035 217 069.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica ONEČIŠĆENJE ZRAKA U prvih 16 dana nove godine čak 11 puta prekoračena dopuštena dnevna koncentracija lebdećih čestica u zraku

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.