3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objavljeno: 06. srpanj 2017.

3. sjednica

Zakazana za 14.7.2017 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Kadrovska pitanja

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće  ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u 2016. godini

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2016. godini

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2016. godini

6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

7. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine

8. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

9. Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu

12. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2016. godinu

13. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda