20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objavljeno: 10. ožujak 2017.

20. sjednica

Zakazana za 22.3.2017 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Prijedlog Odluke o donošenju dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slavonskog Broda

3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slavonskog Broda

4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Slavonskog Broda

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti  u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020.

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića Maslačak u Slavonskom Brodu" unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija i opremanje klupskih prostorija NK Podvinje"  unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić 'Potjeh'

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2017. godini

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina (poslovni prostori)

11. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

13. Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grad Slavonskog Broda i njihovih zamjenika

14. Prijedlog Akcijskog plan Grada Slavonskog Broda za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2017.-2020. godina

15. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Slavonskom Brodu

16. a. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

     b. Godišnji provedbeni plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2017. - 2019. godine

17. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za imenovanje doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje grada Slavonskog Broda