fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 14. listopada 2014. godine do 11 sati, dostavite svoju ponudu za bagatelnu nabavu za predmet nabave: Nabava novog putničkog kombi vozila za potrebe Javne vatrogasne
postrojbe na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Nabava novog putničkog kombi vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe », evidencijski broj nabave: B-1112014

- Poziv na dostavu ponuda za predmet Nabava novog putničkog kombi vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (pdf)