fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 07.12.2015. godine do 12 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ - Nabava tonera za potrebe korisnika riznice i gradske uprava Grada Slavenskog Broda, evidencijski broj nabave: B-03/2016

- Poziv na dostavu ponuda za nabavu tonera za potrebe korisnika riznice i gradske uprave grada Slavonskog Broda (pdf)