fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 14. siječnja 2016. godine do 11.00 sati, dostavite svoju ponudu za na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ– Nabava usluga osiguranja za korisnike Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-8/2016.

Poziv na dostavu ponuda nabavu usluga osiguranja za korisnike riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda