fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 12. prosinca 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu poštom preporučeno na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod ili ju predate izravno u pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod s naznakom
«NE OTVARAJ- Nabava konzultantskih usluga za razradu projekta - RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU STRUKTURNIH FONDOVA, ZA PODRUČJE GRADA SLAVONSKOG BRODA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA, evidencijski br.B-54/2017

Prilozi:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)
- Dokumentacija za provođenje postupka - izmjena (pdf)
- Pojašnjenje dokumentacije (pdf)
- Troškovnik (xls)