fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 27. veljače 2019. godine do 09:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ- Nabava usluga osiguranja za korisnike Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-1/2019.

 

Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja za korisnike Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda (pdf)