fbpx
Ispis

KLASA: 945-01/13-01/510
URBROJ:370-06/06-14-10
Zagreb, 21. ožujka 2014.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slavonskog Broda.