fbpx
Ispis

Grad Slavonski Brod je krajnji primatelj financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnu os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ – Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Cilj ovog financijskog instrumenta je financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda. Financijski instrument namijenjen je subjektima koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Sredstvima ESIF kredita za energetsku učinkovitost i bespovratnim sredstvima iz EU fondova financirat će se energetska obnova za projekte energetske obnove osnovnih škola:

Oznaka projekta

Naziv projekta

Bespovratna
sredstva EU

ESIF
kredit

K.K. 04.2.1.04.0524

Energetska obnova zgrade OŠ
Hugo Badalić, PŠ Jelas,
F. Kuhača 23, Slavonski Brod

3.645.778,04

2.558.206,85

K.K. 04.2.1.04.0294

Energetska obnova zgrade OŠ
Antun Mihanović,
A. Mihanovića 35, Slavonski Brod

6.110.785,18

4.015.470,66

K.K. 04.2.1.04.0293

Energetska obnova zgrade OŠ
Blaž Tadijanović,
Podvinjska  25, Slavonski Brod

3.901.572,22

2.620.824,87

K.K. 04.2.1.04.0718

Energetska obnova zgrade OŠ
Vladimir Nazor,
F. Marinića 9, Slavonski Brod

4.560.844,90

4.326.536,60

 

ESIF 300