fbpx
Ispis

mt_ignore
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta:
Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod
Korisnik:
Grad Slavonski Brod
Kratki opis projekta:

Namjeravani zahvat čine radovi na parternom uređenju (rekonstrukcija i izgradnja prometnica i zelenih površina) i izgradnja infrastrukture na prostoru Tvrđave Brod. Namjeravani zahvat će se odvijati na prostoru Oružnog trga i u uličnim koridorima između kavalira i kurtina uključujući i koridore za priključenje prometnica i komunalne infrastrukture na gradsku prometnu i infrastrukturnu mrežu. U sklopu povijesne jezgre TVRĐAVE, izgradit će se komunalna infrastruktura, odnosno kabelska kanalizacija za polaganje instalacija. Ovim projektom riješena je kabelska kanalizacija za polaganje SN (srednje naponska instalacija), NN (niskonaponska instalacija) i EK (elektronička komunikacijska instalacija.
Grad Slavonski Brod planira zamjenu postojeće rasvjete i izgradnju nove energetski učinkovite i ekološke rasvjete u Tvrđavi Brod. Tako su za funkcionalnu rasvjetu osnovnog i središnjeg dijela Tvrđave - Okružnog trga i osvjetljenje uličnog koridora između Kavalira i Kurtina te sjevernog i južnog prilaza prema Tvrđavi predviđeni stupovi s LED svjetiljkama, a za osvjetljenje prolaza koji povezuje Oružni trg i Ulični koridor između Kavalira i Kurtina predviđene su viseće LED svjetiljke.
Parterno uređenje uključuje:

  • Obnovu postojećih pješačkih staza i površina na Oružnom trgu
  • Izgradnju kolno-pješačkih prometnica u uličnim koridorima između kavalira i kurtina
  • Izgradnju pješačkih staza u uličnim koridorima između kavalira i kurtina
  • Izgradnju pristupnih pješačkih i kolno-pješačkih prometnica (prema kontaktnom prostoru)
  • Obnova i izgradnja zelenih površina
  • Obnovu travnjaka Oružnog trga
  • Uređenje zelenih površina u uličnim koridorima između kavalira i kurtina
  • Sadnju živica na mjestima sjeverne i južnih kurtina (sada neobnovljivih)

Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)” OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Cilj projekta:
Cilj projekta: Osigurati komunalnu infrastrukturu u Tvrđavi Brod kao preduvjeta revitalizacije brownfield lokacije Tvrđave Brod te provesti parterno uređenje. U okviru ovog projekta realizirat će se sama obnova infrastrukture brownfield lokacije Tvrđave Brod, dok će se provedba strateških projekta obnove objekata te s njima povezanih usluga/sadržaja na obnovljenoj lokaciji osigurati kroz druge aktivnosti u skladu sa Strategijom razvoja Urbanog područja Slavonskog Broda.
Očekivani rezultati projekta:
Izgrađena komunalna infrastruktura koja će biti u službi svih novih obnovljenih dijelova u Tvrđavi Brod omogućit će stvaranje nove kulturne i turističke ponude u gradu Slavonskom Brodu te time generirati nova radna mjesta.
Ukupna vrijednost projekta:
15.844.399,99 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava:
13.467.739,99 kn
Razdoblje provedbe projekta:
08.03.2018. do 12.05.2022.
Kontakt osobe za više informacija:
Damir Klaić, dipl.ing; email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Napomena:
„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.“

  Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranice:

eu fondovi lenta