fbpx
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 112-06/23-01/3
URBROJ: 2178/01-07-23-09
Slavonski Brod, 03. svibnja 2023. godine


Sukladno članku 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08., 61/11.,4/18. i 112/19), Upravni odjel za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda raspisao je Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, broj NN 33/2023 od 24. ožujka 2023. godine te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj web-stranici Grada Slavonskog Broda za prijem - 1 izvršitelj/ica vježbenik na određeno vrijeme za radno mjesto – viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinskopravne poslove te sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

 

IZMJENA UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

U Uputama i obavijesti kandidatima u predmetu Oglasa za prijam - 1 izvršitelj/ica vježbenik na određeno vrijeme za radno mjesto – viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinskopravne poslove, KLASA: 112-02/23-01/3, URBROJ: 2178/01-7-23-2 od 20. travnja 2023. godine, mijenja se dio teksta o rasporedu testiranja i tako izmijenjen glasi:

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA I RASPORED VREMENA TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJEN DANA 4.5.2023. NA WEB-STRANICI I NATJEČAJNOJ PLOČI GRADA SLAVONSKOG BRODA, A KANDIDATI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI, U PRAVILU, PUTEM E-POŠTE.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ODRŽATI ĆE SE DANA 5.5.2023. PREMA RASPOREDU NAVEDENOM U OBAVIJESTI KANDIDATIMA. 

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave