fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

KLASA: 940-01/23-01/286
Urbroj: 2178/01-05-23-03
Slavonski Brod, 16. svibnja 2023. godine


Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i Uputi Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o Geodetskom elaboratu izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-01-9-11, od 02. travnja 2019. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:


JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura ''Travnjak u Naselju Andrija Hebrang (javne zelene površine) i Park u Ulici Hanibala Lucića (javne zelene površine)'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 6693/2 i 6695/1, odnosno 5003/16, 2416/2, 5005/11 i 5004/12 k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ''Travnjak u Naselju Andrija Hebrang (javne zelene površine) i Park u Ulici Hanibala Lucića (javne zelene površine)'' evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GEOKOD d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova, Matije Gupca 30, Slavonski Brod

Obilježavanje granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 24. svibnja 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25. svibnja 2023. godine u vremenu od 8.00 – 9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave