fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
KLASA: 112-02/23-01/51
URBROJ: 2178/01-07-24-13
Slavonski Brod, 21. veljače 2024. godine


Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. u svezi članka. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam  u službu na neodređeno vrijeme

 

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam  u službu na neodređeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za  financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda na radno mjesto viši stručni suradnik 1 – za financijsko knjigovodstvo- glavni knjigovođa , KLASA: 112-02/23-01/51; URBROJ: 2178/01-07-23-02 od 12. prosinca 2023. godine, objavljen pri Narodnim novinama broj NN 148/23 od 13. prosinca 2023. godine i na „Burzi rada“  pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i  na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.


PROČELNICA
Ksenija Knežević, dipl. oec.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave