fbpx
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-02/24-01/9
URBROJ: 2178/01-07-24-11
Slavonski Brod, 10. travnja 2024. godine


Sukladno članku 19.st.1. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11, 4/18), Upravni odjel za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisao je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/24-01/9; URBROJ: 2178/01-07-24-2 od 28. ožujka 2024. godine, objavljen na web Oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod , Burzi rada te službenim web stranicama Grada, dana 28. ožujka 2024. godine za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni referent 1 blagajnik - 1 izvršitelj/ica te se sukladno navedenom daje

 

DOPUNA UPUTE  i OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ODRŽAT ĆE SE DANA 12. TRAVNJA 2024. PREMA RASPOREDU KOJI ĆE SE OBJAVITI NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI GRADA SLAVONSKOG BRODA WWW.SLAVONSKI-BROD.HR

           

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave