fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja raskrižja državnih cesta D423 i D514 (Osječka ulica i Sjeverna vezna cesta), pješačkih i biciklističkih staza, kolnih ulaza, oborinske odvodnje te javne rasvjete

na k.č.br. 6306/1, 6290, 5787/5, 5780/5, 5781, 5787/40, 5787/19, 5787/20, 5787/21, 6283 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Osječka ulica i Sjeverna vezna cesta).

 

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.02.2020. godine u 11:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta, građevinska dozvola (pdf)