fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • gradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - crpna stanica rasteretnih voda za naselje Mali Pariz - CS 7.1 "Rotor", građevina za smještaj elektro ormara i agregatske stanice, građevina KTS i pristupni plato unutar lokacije, Projekt BROD 2“

na k.č.br. 2785, 2800/34, 2800/35, 2800/36, 2800/21, 2800/10 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Petra Svačića i Ulica Eugena Kumičića).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.02.2020. godine u 11,00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta, građevinska dozvola (pdf)