fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19 dalje: ZSN),  privremena pročelnica  Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu vježbenik

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto:

- Viši stručni suradnik 1–za odnose s javnošću i protokol- vježbenik

- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci vježbeničkog staža radi osposobljavanja za službu

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili druge društvene ili humanističke struke (300 ECTS bodova),
  • bez radnog iskustva ili manje od jedne (1) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu.


Prilog:


Poveznice: