fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17 i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18., 98/19. dalje: ZSN LP(R)S ), pročelnica Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J AV N I  N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme


U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja na radno mjesto:

 • Viši stručni suradnik 1 za provedbu ITU mehanizma
  -1 ( jedan ) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme
  Opći uvjeti za prijam u službu:
  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ii tehničke struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika.

 

Prilog:


Poveznice: