fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st. 1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19, dalje: ZSN ) pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto :

-  Stručni referent 1-knjigovođa-analitičar

      - 1 ( jedan ) izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 

Prilog:


Poveznice: