fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
KLASA: 112-02/21-01/32
URBROJ: 2178/01-07-21-18
Slavonski Brod, 11. studeni 2021.


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme- vježbenik- za radno mjesto viši stručni suradnik 1-za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda te pregleda prijava, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, nakon otvaranja, pregleda i analize pristiglih prijava,  dostavlja


P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavamo Vas kao kandidata/tkinju po gore navedenom Natječaju za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati  dana 16. studenog 2021. godine s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, Slavonski Brod sukladno Uputa i obavijesti kandidatima.

Ukoliko ne pristupite u navedeno vrijeme prethodnoj provjeri, smatrat će se da ste povukli prijavu na natječaj neovisno o razlozima nemogućnosti. Nije moguće naknadno dodatno održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda zajedno s ovim Natječajem.

Grad Slavonski Brod pridržava pravo izmjene dana i vremena održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti uslijed nepredviđenih okolnosti te se upućuju kandidati na redovitu provjeru elektroničke pošte i službenih web-stranica Grada Slavonskoga Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja