fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - izgradnja biciklističko- pješačka staza u ulici Frana Supila i Franje Marinića

na postojećim građevnim česticama k.č.br. 4514, 4565/2, 4566/1, 4516/8, 4482/1 i 4522/1; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Frana Supila i Franje Marinića)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.11.2019 u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)