fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava -izgradnja pješačko - biciklističke staze u Primorskoj ulici

na postojećim građevnim česticama k.br. 1935; k.o . Slavonski Brod (Slavonski Brod Primorska ulica)


II
. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 30.09.2019 u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)