fbpx
Ispis
Kategorija: Graditeljstvo

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - izgradnja pješačko - biciklističke staze u Vinogradskoj ulici

na postojećoj građevnoj čestici 1065/2, 4877, 1070/2, 1080/2, 5029/3; k.o. Slavonski Brod i k.č.br. 2071/20; k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Vinogradska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.10.2019 u 12:00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)