Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole  (pdf)

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev HRVATSKIH CESTA d.o.o. IZ ZAGREBA, VONČiNINA 3, PO OPUNOMOĆENIKU TRAFFICON d.o.o. IZ ZAGREBA, SELSKA CESTA 50, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru: IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA NA RSKRIŽJU ULICE PETRA SVAČIĆA, ULICE JOSIPA RIMCA, ULICE HANIBALA LUCIĆA TE ODVOJKOM PETRA SVAČIĆA NA 0-53 U SLAVONSKOM BRODU i parcelacija, na zemljištu k.č.br. 2447, 2039/1, 2045/2, 2350/2, 4895,4998, 4936/1, 4936/3, 4937/1, 4937/2,4991/1, 4991/3, 4993/5, 4999/1, 4999/2, 5002/1, 5002/2, 5003/3, 5003/4, 5003/5, 5004/1, 5004/3, 5004/4, 5005/3, 2062/2, 2046/1, 2045/5, 2045/6, 2050/2, 2052/1, 2048/1, 5005/1, 4996, 5000,4993/1,4997, k.o. Slavonski Brod u Slavonskom Brodu.