Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
1. UPRAVNI REFERENT 1 - ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
Razina obrazovanja:  SSS arhitektonske i građevinske struke
Broj izvršitelja: 1

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT
Razina obrazovanja:  SSS opće, upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
1. STRUČNI REFERENT 1- ZA GOSPODARSTVO
Razina obrazovanja:  SSS opće, upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO
1. ADMINISTARTIVNI REFERENT 1- ZA POSLOVE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Razina obrazovanja:  SSS opće, upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
1. STRUČNI REFERENT 1- ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
Razina obrazovanja:  SSS opće ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1


Oglas je otvoren od 6. studenog 2015. godine do  14. studenog 2015. godine.  

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)
„oglas: stručno osposobljavanje - ne otvarati“