Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 29., a u svezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (pdf)

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto

-spremačica
      - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka odsutne  namještenice s bolovanja


Upute i obavijesti kandidatima
(pdf)