Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne nam1ene, vodnogospodarskog
sustava - izgradnja odvodnje otpadnih voda gradskih ulica grada Slavenskog Broda na . katastarskim česticama k.č.br. 5532/2, 6306/1, 5876/13, 5876/14, 5877/1 O, 6235/1, 5875/19, 5864/1, 5865/1, 5863/2, 5862/9, 5862/5, 5873/1, 5873/2, 4788/1, 4790, 491311, 1217/65, 1226/4 i 6259, k.o. Slavonski Brod i k.č.br. 2955/2, 2945, 2657/1 i 2949/1, k.o. Podvinje , (Slavonski Brod, Ulica Krivača I i 111, produžetak Osječke ulice kod k.br.330A, naselje Ćirila Kosa, naselje J.Franka, Ulica Sv.Ane, T.Bakača, V.Klaiča, G.Čevapovića)

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - Vodovod d.o.o. (pdf)