fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
GRADA SLAVONSKOG BRODA

 5. rujna 2016.

Na temelju članka 49. i 57. Statuta Zajednice sportskih udruga i odluke Upravnog odbora od 2. rujna 2016. godine oglašava se sljedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

I. TAJNIK  ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA
   

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:
-    Punoljetnost
-    Hrvatski državljanin
-    Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog tajnika/tajnice

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-    viša ili visoka stručna sprema –ekonomski,  pravni, kineziološki smjer
-    najmanje 5 godina rada na istim ili sličnim poslovima
-    poznavanje rada na računalu
-    organizacijske i radne sposobnosti za obavljanje poslova tajnika Zajednice
-    sposobnost timskog rada

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
-    životopis s naglaskom na rad u sportu
-    presliku domovnice
-    presliku dokaza o stručnoj spremi
-    dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

Mandat tajnika traje četiri godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, isključivo poštom, na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, Stanka Vraza 2a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: ''NATJEČAJ ZA TAJNIKA''

Rok podnošenja prijava je 8 dana od dana objave na web stranicama Grada Slavonskog Broda. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravni odbor provest će prethodnu provjeru općih znanja o sportu i informatičkih znanja i sposobnosti pristupnika koji će biti obaviješteni na odgovarajući način.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                           

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit