Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
GRADA SLAVONSKOG BRODA

 5. rujna 2016.

Na temelju članka 49. i 57. Statuta Zajednice sportskih udruga i odluke Upravnog odbora od 2. rujna 2016. godine oglašava se sljedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

I. TAJNIK  ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA
   

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:
-    Punoljetnost
-    Hrvatski državljanin
-    Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog tajnika/tajnice

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-    viša ili visoka stručna sprema –ekonomski,  pravni, kineziološki smjer
-    najmanje 5 godina rada na istim ili sličnim poslovima
-    poznavanje rada na računalu
-    organizacijske i radne sposobnosti za obavljanje poslova tajnika Zajednice
-    sposobnost timskog rada

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
-    životopis s naglaskom na rad u sportu
-    presliku domovnice
-    presliku dokaza o stručnoj spremi
-    dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci)

Mandat tajnika traje četiri godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, isključivo poštom, na adresu: Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, Stanka Vraza 2a, 35000 Slavonski Brod, s naznakom: ''NATJEČAJ ZA TAJNIKA''

Rok podnošenja prijava je 8 dana od dana objave na web stranicama Grada Slavonskog Broda. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravni odbor provest će prethodnu provjeru općih znanja o sportu i informatičkih znanja i sposobnosti pristupnika koji će biti obaviješteni na odgovarajući način.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.