fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportskih udruga grada Slavonskog Broda

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda u 2017. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportskih udruga grada Slavonskog Broda (dalje kratko: ZSUGSB) objedinjuje i izrađuje Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa Javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda.

II.

Temeljem Programa rada ZSUGSB prijavitelji imaju obvezu dostaviti Program rada udruge za 2017. god., izvješće o radu i financijsko izvješće za prvih devet mjeseci 2016., financijski plan za 2017., preslike licenci i diploma trenera (Zakona o sportu čl. 9. i 10.) i dokaz o članstvu u Nacionalnom savezu, koji je član HOO.

Program rada:

 • program sportskog treninga
 • program natjecanja
 • održavanja sjednica izvršnih tijela i Skupštine
 • vođenje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova i blagajničkog poslovanja

Izvješće o radu i financijsko izvješće:

 • izvješće o provedenom programu rada udruge od 1.01.-30.09.2016., s prijedlogom mjera za  poboljšanje rada udruge,
 • financijsko izvješće od 1.01.-30.09.2016. (preslika Statističkog izvješća neprofitnih organizacija od 1.01.-30.09.2016.).

Financijski plan za 2017. godinu:
Prihodi od:

 • Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,
 • Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske Županije,
 • članarine,
 • sponzora,
 • donatora,
 • obavljanja vlastite  djelatnosti

Rashodi:

svi rashodi iz Programa rada
   
Preslike licenci i diploma trenera:
- Zakona o sportu članak 9. i 10.
             
Potvrda o članstvu u Nacionalnom savezu, koji je član HOO.
Obvezno dostaviti: Ime i prezime, br. OI, adresu, br. telefona i e-mail, zastupnika u Skupštini ZSUGSB

III.

Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Slavonskom Brodu, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku s popunjenim obrascem koji  se može podići u prostorijama ZSUGSB, Stanka Vraza 2a.
Uz obrazac, te program rada i izvješća iz članka II.  potrebno je dostaviti:

 • presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
 • presliku Statuta,
 • presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
 • detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
 • presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima,

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZSUGSB povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu.

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 4. 11. 2016. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA», Stanka Vraza 2a, 35000 Slavonski Brod,
s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2017.GODINI“
Za dodatne informacije obratiti se na telefon 410-110 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2017. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na zaključenje Ugovora.


Prilozi:
- Obrazac za prijavu (doc)
- Podaci o sportskoj udruzi (pdf)