Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi


POZIV

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1
za lokalnu samoupravu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu


Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za lokalnu samoupravu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda, u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 7. prosinca 2016. godine, prema sljedećem rasporedu:  

I grupa, s početkom u 9,00 sati:
1.  Marijana Opačak Orešković
2.  Đurđica Živić
3.  Nada Matić
4.  Sanja Medić Kolovrat
5.  Josip Vološen
6.  Dorotea Perić
7.  Mario Matijević
8.  Nikolina Ružić

II grupa, s početkom u 10,30 sati
9.    Ivana Anđelić
10.  Jelena Fogadić
11.  Vesna Šaravanja
12.  Dominko Bašić
13.  Mirta Bušić
14.  Maja Babić
15.  Ana Banožić