Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o Snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Grada Slavonskog Broda, objavljuje


JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, ''Ulica Mihovila Pavlinovića'' u k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 440 i k.o. Brodski Varoš, k.č.br. 3063/2, 3064/2, 2086/9, 2086/17, 2086/123, 2086/124, 2086/188, 2086/189, te ''Ulica Livade II'' u k.o. Podvinje, k.č.br. 2745/4, 2746/5, 2747/7, 2749, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama. Radovi započinju dana 06. travnja 2017. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta, na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 10. travnja 2017. godine od 08:00 – 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.