• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) u svezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanje koji se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Slavonskog Broda u 2017. godini

Grad Slavonski Brod je inicijator javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja grada Slavonskog Broda u 2017. godini na sljedećim poslovima:
1. Program "Revitalizacija okoliša" -  NKV fizički radnik  - 20 izvršitelja
planirano trajanje programa - 6 mjeseci
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 12. travnja 2017. godine.

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu ili putem pošte na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „javni radovi – naziv Programa Revitalizacija okoliša

Prijava treba sadržavati sljedeće:
Kratak životopis sa osobnim podacima, posebno kontakt podatke i OIB te uputnicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za program javnog rada

Podatak o izabranim kandidatima za Program javnih radova objaviti će se na službenoj internetskoj  stranici Grada Slavonskog Broda.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit