fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru:

Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 3. skupine, Kabelski rasplet 35 kV i 1 0(20) kV vodova iz TS 35/1 0(20) kV Brod 1, l i ll faza. k.o. Slavonski
Brod i k.o. Brodski Varoš

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)