fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava - izgradnja vodovodne mreže grada Slavonskog Broda - naselje Josip Rimac na katastarskim česticama k. č. br. 3191/1 , 3253, 2960/1 , 2961 , 2950, 3251 , 2987/68, 3228/2, 3227/2, 2986/2, k.o. Brod. Varoš, (Slavonski Brod, naselje Josip Rimac)

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja vodovodne mreže (pdf)