fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske
uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnihi nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012.
godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda,

objavljuje
JAVNI POZIV


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste “Ulica Šiška Menčetića” na k.č. br. 5233/1 u k.o. Slavonski Brod, zatim “Ulica Čaplja IV” na k.č. br. 2543/69, 2683/6, 2682/6, 2682/17,2682/12i2681/9u k.o.Podvinje,te “Turopoljskaulica” na k.č.br. 914/52, 932/2i 931/8 u k.o. Slavonski Brod i k.č. br. 2103/192 i 2103/218 u k.o. Brodski Varoš, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama.Radovi započinju dana 16. svibnja 2017. godinei od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta, na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30. Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogui zvršiti uvid uGeodetski elaborat izvedenog stanja 19.svibnja 2017. godine od 08.00-9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

KLASA: 940-01/17-01/234
URBROJ: 2178/01-05-17-3
Slavonski Brod, 12. svibnja 2017. godine

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 

hrenfrdeit