Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - REKONSTRUKCIJA l DOGRADNJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA SLAVONSKI BROD- BROD, na k.č. br.3678/2 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Graničn i prijelaz Sl. Brod - Brod).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.06.2017. godine u 13:00 sati, na lokaciji Grad Slavonski Brod, Gradska uprava (soba 28), Vukovarska 1, Sl. Brod.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija i dogradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod (pdf)