Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem  u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto

-    samostalni upravni referent 1 za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova do 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - Samostalni upravni referent za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)