fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto UPRAVNI REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 19. rujna 2017. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

u 09,00 sati:
1.  Katarina Boroz
2.  Antonija Beraković
3.  Kamelija Kopić
4.  Lana Blažević
5.  Marina Mihić
6.  Andrea Smičić
7.  Nada Anić
8.  Ivana Vukoja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.