fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ''Naselje biskupa Ćirila Kosa'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 5875/19 i 5876/11 k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Naselje biskupa Ćirila Kosa u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 31. listopada 2017. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 2. studenog 2017. godine od 08:00 - 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste ''Naselje biskupa Ćirila Kosa' (pdf)