fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, na temelju članka 3. Zakona o knjižnicama i dopunama Zakona o knjižnicama i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod objavilo je Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu. Natječaj je objavljen 11. studenog 2017. u listu Glas Slavonije a pismene prijave kandidati trebaju dostaviti u roku od 15 dana od objave natječaja u navedenom listu. Tekst Natječaja se nalazi u privitku.

 

Upravno vijeće Gradske knjižnice Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, na temelju članka 3. Zakona o knjižnicama i dopunama Zakona o knjižnicama i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod

N A T J E Č A J
ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 69/09) te:
-da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Kandidat koji se natječe mora dostaviti životopis, opis dosadašnjeg rada i svoj program rada za mandatno razdoblje od četiri godine.
UZ PROGRAM RADA ZA NATJEČAJ JE POTREBNO PRILOŽITI PRESLIKE ILI ORIGINALE SLIJEDEĆIH DOKUMENATA:
- domovnicu,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stručne spreme (diploma),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- potvrdu o položenom stručnom ispitu za knjižnično osoblje,
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
- potvrdu o radnom stažu u knjižničarskoj struci i
- uvjerenje o nekažnjavanju.
UVJETNU PREDNOST, ODNOSNO PREDNOST POD JEDNAKIM UVJETIMA, KOD PREDMETNOG NATJEČAJA IMAJU:
- osobe koje ispunjavaju uvjete po posebnom zakonu (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,...)
- kandidati koji imaju voditeljsko radno iskustvo (radno organizacijske sposobnosti)
- djelatnici Ustanove
Da bi neku od navedenih, uvjetnih prednosti kandidat konzumirao na istu se mora pozvati u prijavi za natječaj i za nju treba priložiti dokaze (potvrda, rješenje, ugovor,...)
Tekst po ovom Natječaju bit će objavljen u dnevnom tisku.
PISMENE PRIJAVE ZA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI U ROKU OD 15 DANA OD OBJAVE NATJEČAJA NA ADRESU:
Gradska knjižnica Slavonski Brod, Trg Stjepana Miletića 12, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Za natječaj“
Po okončanom natječajnom postupku kandidat može zatražiti povrat priložene originalne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovaljane prijave kandidata neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja obavijestiti će se svi kandidati u zakonskom roku.