fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

O G L A S
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12, 16/17), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 1. Samostalni upravni referent 1- za pravne poslove i poslove izdavanje dozvola u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje - 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 2. Viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol - 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili srodne struke
  Upravni odjel za lokalnu samoupravu
 3. Viši stručni suradnik 1- za ekonomsko financijske poslove – 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  Upravni odjel za financije i računovodstvo
 4. Viši stručni suradnik 1- za kulturu i tehničku kulturu – 1 izvršitelj
  magistar struke ili stručni specijalist humanističke struke
  Upravni odjel za društvene djelatnosti
 5. Administrativni referent 1- za poslove komunalnog gospodarstva - 1 izvršitelj
  srednja stručna sprema opće, upravne ili ekonomske struke
  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
 6. Viši stručni referent 1- za gospodarstvo - 1 izvršitelj
  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, upravne, ekonomske struke ili tehničke struke
  Upravni odjel za gospodarstvo

Oglas je otvoren od 14. studenog do 22. studenog 2017. godine.

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod
(s naznakom) „oglas: stručno osposobljavanje – ne otvarati“.

 

Prilog:
- Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (pdf)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit